Vad menas egentligen med livsstilsrelaterade sjukdomar?

Livsstilsrelaterade sjukdomar, även kända som icke-smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, NCDs), hänvisar till sjukdomar som vanligtvis utvecklas över tid på grund av sättet vi lever våra liv. Dessa sjukdomar är inte smittsamma och överförs inte från person till person. Istället är de resultatet av långvariga exponeringar för ohälsosamma levnadsvanor och miljöfaktorer.

De vanligaste livsstilsrelaterade sjukdomarna inkluderar:

  1. Hjärt-kärlsjukdomar: Dessa omfattar tillstånd som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke, och högt blodtryck. Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar inkluderar en ohälsosam diet, brist på fysisk aktivitet, rökning, alkoholkonsumtion och högt blodtryck.
  2. Typ 2-diabetes: Detta är en sjukdom där kroppen har problem med att hantera blodsockernivåerna effektivt. Riskfaktorer inkluderar fetma, brist på fysisk aktivitet och ohälsosam kost.
  3. Fetma: Detta är en överviktighet som anses vara ohälsosam och är förknippad med en ökad risk för många andra sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och vissa cancerformer.
  4. Cancer: Vissa cancerformer är kopplade till livsstilsfaktorer, som rökning, alkoholkonsumtion, dålig kost och brist på fysisk aktivitet.
  5. KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom): Denna sjukdom påverkar lungorna och är starkt kopplad till rökning.
  6. Lever- och njursjukdomar: Leverfetma och alkoholrelaterade leversjukdomar samt njursjukdomar kan kopplas till ohälsosamma levnadsvanor.

Livsstilsrelaterade sjukdomar är ofta långsamma att utvecklas och kan vara resultatet av åratal av ohälsosamma vanor. Att vidta hälsofrämjande åtgärder genom att äta en balanserad kost, delta i regelbunden fysisk aktivitet, undvika rökning och överdriven alkoholkonsumtion, och hantera stress är viktiga metoder för att förebygga och minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar.

Eftersom dessa sjukdomar i stor utsträckning är relaterade till livsstilsfaktorer är de i stor utsträckning förebyggbara. Genom att ta ansvar för vår egen hälsa och göra hälsosamma livsstilsval kan vi minska risken för att drabbas av dessa sjukdomar och leva ett hälsosammare och längre liv samt att dom sista åren blir så bra som möjligt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg

Gaia Health - Hälsoterapeut | Lymfmassör

Boka tid!

Jag hjälper dig på plats, via telefon eller online när det gäller konsultation och coaching. Lymfmassage sker på plats. Boka mig på Bokadirekt.se

  • MÖLNDAL: Mån & Sön (Lilla Götafors, Götaforsliden 15)
  • GAMLESTADEN: Tis-Ons & Lör (Kristinedals Träningscenter, Byfogdegatan 4, vån 2)
  • LINDHOLMEN: Tor (PREHAB GBG, Lindholmspiren 3B)