Holistisk helhetssyn bättre för hälsan än traditionellt synsätt som behandlar sjukdomar isolerat

Artikeln ”A Whole Person Focus on Heart Disease” från National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) betonar vikten av att förstå samspelet mellan olika kroppsorgan och system, genetik, miljö och sambandet mellan sinne och kropp i både hälsa och sjukdom. Denna synvinkel är avgörande när man fokuserar på en enskild sjukdomsprocess, eftersom det kräver att man överväger flera mekanismer, delar av kroppen, livsstilar och miljöer för att fullt ut förstå hur man bäst förebygger eller hanterar den.

Några huvudpunkter från artikeln inkluderar:

  1. Hjärna-Hjärta Interaktioner och Neurobiologisk Motståndskraft: Artikeln diskuterar Dr. Ahmed Tawakols forskning om hur stress, livsstil och motståndskraft påverkar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Den betonar vikten av psykosocial stress som en betydande riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och förklarar hur hjärnaktivitet relaterad till stress kan förutsäga efterföljande hjärtsjukdomshändelser.
  2. Genetik och Livsstilsfaktorer: Forskningen påpekar att individuella svar på kronisk stress kan variera på grund av genetiska faktorer och livsstilsval. Till exempel påverkar fysisk aktivitet hjärnaktiviteten positivt, vilket minskar stress och risken för hjärt-kärlsjukdomar. Stressreducerande insatser och hälsosamma sömnmönster är också fördelaktiga i detta avseende.
  3. Framtida Riktningar och Hälsomål: Artikeln föreslår att individer med högre hjärt-kärlsjukdomsrisker och stressnivåer särskilt kan dra nytta av stressreducerande insatser, motion och tillräcklig sömn.

Dessutom har NCCIH ett strategiskt fokus på hälsa för hela personen, där man strävar efter att främja en integrerad syn på hälsovård som tar hänsyn till de biologiska, beteendemässiga, sociala och miljömässiga aspekterna av en individs hälsa. Detta tillvägagångssätt erkänner hälsa och sjukdom som ett kontinuum och betonar vikten av att ta itu med faktorer som kost, livsstil, stress och sociala determinanter för hälsa tidigt för att förebygga kroniska sjukdomar​​​​​​​​​​.

NCCIH arbetar aktivt med att utveckla ett ramverk för hälsofaktorer med ett helhetsperspektiv, som inkluderar biologiska, beteendemässiga, sociala och miljömässiga domäner. Denna ram är avsedd att stödja rigorösa och konsekventa tillvägagångssätt för studier av hälsa för hela personen​​.

Dessutom erkänner NCCIH utmaningarna med att genomföra forskning om hälsa för hela personen och flerkomponentinsatser på grund av komplexiteten i att bedöma bevis inom detta område. De planerar dock att finansiera forskning som fördjupar den vetenskapliga förståelsen av sambanden över olika aspekter av människans hälsa​​​​.

Sammanfattningsvis, artikeln och NCCIH:s strategiska fokus överensstämmer med en växande insikt om behovet av att beakta sammanflätningen av olika faktorer som påverkar hälsa och sjukdom, och går bortom det traditionella synsättet att behandla sjukdomar isolerat.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg

Gaia Health - Hälsoterapeut | Lymfmassör

Boka tid!

Jag hjälper dig på plats, via telefon eller online när det gäller konsultation och coaching. Lymfmassage sker på plats. Boka mig på Bokadirekt.se

  • MÖLNDAL: Mån & Sön (Lilla Götafors, Götaforsliden 15)
  • GAMLESTADEN: Tis-Ons & Lör (Kristinedals Träningscenter, Byfogdegatan 4, vån 2)
  • LINDHOLMEN: Tor (PREHAB GBG, Lindholmspiren 3B)