Hur jag jobbar med Företag

”Holistiskt ledarskap för en hållbar livsstil”

Vi börjar med ett kostnadsfritt samtal!

Vi träffas online eller telefon för ett samtal där vi utgår från ert företags behov och kommer fram till hur jag kan hjälpa dig och efter mötet avgör du hur du vill göra.

01.

Första samtal

Vi börjar med ett kostnadsfritt samtal där vi kommer fram till era behov och mål.

02.

Val av upplägg

Utifrån era ina behov, mål och förutsättningar väljer vi tillsammans lämpligt upplägg.

03.

Genomförande

Teamet och medarbetarna får coaching av mig, verktyg och kunskap i vår plattform som stöttar i medarbetarens egen takt.

Optimal hälsa och prestation

Min process och hur vi jobbar tillsammans

Nuläge

Teamet svarar på frågor och gör en självskattning kring hälsoläget. Intervju med teamledare, chef och HR kring bland annat statistik och önskat läget.

Behov

Utifrån nuläget tar vi tillsammans med teamledaren fram ett individuellt upplägg och handlingsplan för teamet.

Uppstart Hälsoinspiratörer

Hälsoinspiratörerna får introduktion och utbildning i verktygen och hur de används individuellt och med gruppen.

Uppstart Medarbetare

Teamet startas upp enligt handlingsplan från behovsanalys och får tillgång till verktyg, grupper, forum och hälsoterapeuter online.

Uppföljning

Hälsoterapeuter stöttar online i forum, mail och zoom. Zoom möten hålls i grupp i de olika verktygen där medarbetare tar del av föreläsningar, fördjupningar, frågor och svar.

Önskat Läge

Efter genomförd handlingsplan görs en uppföljning där vi ser var teamet är i förhållande till starten och hur vi uppnått de önskade läget.

Gaia's Hälsoprogram och Hälsoinspiratörer

Jag börjar med att göra en grundlig analys av medarbetarens hälsa genom samtal, livsstilsformulär, analys och diagnostik. Jag undersöker vad som ligger bakom de upplevda problemen och arbetar från grunden och tar fram en individuellt anpassad plan. När ni är igång med hälsoprogrammet stöttar och coachar jag dig tillsammans med era hälsoinspiratörer i att ta nästa steg på din väg mot ett friskare och hälsosammare liv. Vi arbetar tillsammans och mötena genomförs online.
Jag arbetar med funktionsmedicin vilket syftar till att finna grundorsaken, för att höja din livskvalitet och förebygga sjukdom. Funktionsmedicin är ett förebyggande, holistiskt och individualiserat sätt att arbeta. Vi tittar på hela dig, din historia, hormonella balans, livsstil, och mentala hälsa.
Pia Marengo
Varukorg

Gaia Health - Hälsoterapeut | Lymfmassör

Boka tid!

Jag hjälper dig online, via telefon eller på plats när det gäller konsultation och coaching. Lymfmassage sker på plats. Boka mig på Bokadirekt.se i

  • Mölndal (mån-ons & sön): Lilla Götafors, Götaforsliden 15
  • Göteborg (ons-lör): Kristinedals Träningscenter, Byfogdegatan 4